Per Sjuspring

Har du sett Per Sjuspring danse?
Har du sett Per Sjuspring danse?
Tror du ei han danse kan?
Han danser som en adelsmann!
Det var en.

Har du sett Per Sjuspring danse?
Har du sett Per Sjuspring danse?
Tror du ei han danse kan?
Han danser som en adelsmann!
Det var en, det var to.

Har du sett Per Sjuspring danse?
Har du sett Per Sjuspring danse?
Tror du ei han danse kan?
Han danser som en adelsmann!
Det var en, det var to, det var tre.

Har du sett Per Sjuspring danse?
Har du sett Per Sjuspring danse?
Tror du ei han danse kan?
Han danser som en adelsmann!
Det var en, det var to, det var tre,
det var fire.

Har du sett Per Sjuspring danse?
Har du sett Per Sjuspring danse?
Tror du ei han danse kan?
Han danser som en adelsmann!
Det var en, det var to, det var tre,
det var fire, det var fem.

Har du sett Per Sjuspring danse?
Har du sett Per Sjuspring danse?
Tror du ei han danse kan?
Han danser som en adelsmann!
Det var en, det var to, det var tre,
det var fire, det var fem, det var seks.

Har du sett Per Sjuspring danse?
Har du sett Per Sjuspring danse?
Tror du ei han danse kan?
Han danser som en adelsmann!
Det var en, det var to, det var tre,
det var fire, det var fem, det var seks,
det var sju.

Tekst/mel: Ukjent

Tips til gjennomføring av sangleken:
Barna holder hverandre i hendene og småløper i en ring.
Ved «Tror du ei», stopper alle opp og peker fire ganger til den ene siden, og så fire ganger til den andre siden.
Ved «Det var en», setter vi den ene foten inn i ringen.
Ved «Det var to», setter vi det andre foten inn i ringen.
Ved «Det var tre», setter vi det ene kneet i gulvet.
Ved «Det var fire», setter vi det andre kneet i gulvet.
Ved «Det var fem» setter vi den ene albuen i gulvet.
Ved «Det var seks», setter vi den andre albuen i gulvet.
Ved «Det var sju», setter vi pannen i gulvet.

For å få litt variasjon kan man bytte retning i hvert vers. Første vers løper alle til venstre og andre vers løper alle til  høyre osv… Sangleken trenger ikke forklares for barna, her kan de bare gjøre som den voksne gjør. Tempoet økes etterhvert når barna er godt kjent med sangen. Denne sangleken blir brukt både i barnehage og på alle trinn i barneskolen.

Lytt til "Per sjuspring" her


Rapporter som feil musikk/lydbok!