Fem små apekatter lekte i noen trær

Fem små apekatter lekte i noen trær. (Hold frem fem fingre, dette er apekattene)
De ertet krokodillen: ”Du kan ikke ta oss her!”
Men så kom krokodillen, så diger og så svær. (Lag krokodillegap med tommel og fingre)
GLEFS!!! Så var det bare fire der! («Glefs» etter en apekatt/finger og spis den)

Fire små apekatter…
Tre små apekatter…
To små apekatter…

En liten apekatt lekte i noen trær.
Han ertet krokodillen: ”Du kan ikke ta meg her!”
Men så kom krokodillen, så diger og så svær.
GLEFS!!! Så var det ingen aper der! (Lag knytteneve for å vise at alle apene er borte)

Tekst/mel.: Ukjent (Engelsk orginalversjon – Five little monkeys swinging in at tree)

Verset under kan taes med dersom man vil ha en mer trivelig slutt.

Så begynte krokodillen’s nese å kile som bare det. (Klø deg på nesen)
«Atsjooo, atsjooo, atsjooo, atsjooo, atsjooo!» (Ta opp en og en finger for hvert nys)
Ut kom fem apekatter, så glade som bare det. (Hold alle fem fingrene fram)
SVUSJ!!! Så hoppet de opp i trærne!

1-2-3-4-5!!!

Lytt til "Fem små apekatter lekte i noen trær" her


Rapporter som feil musikk/lydbok!